Meню

Актуальні запитання

Більше 30 років працюю шкільним бібліотекарем, чи матиму я право при виході на пенсію за віком на виплату грошової допомоги в розмірі десяти пенсій як працівник освіти? | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 07.03.2017

Більше 30 років працюю шкільним бібліотекарем, чи матиму я право при виході на пенсію за віком на виплату грошової допомоги в розмірі десяти пенсій як працівник освіти?

 

 

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення гро­шової допомоги та її виплати, затвер­джено Постановою Кабінету Міністрів України від                          23 листопада 2011 року №. 1191. Згідно з цим По­рядком, до страхового стажу, що визна­чає право на виплату грошової допомо­ги, зараховуються періоди роботи в за­кладах і установах державної та кому­нальної форм власності на посадах, що передбачені Переліком закладів і уста­нов освіти, охорони здоров’я та соціаль­ного захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвер­дженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопа­да 1993 року № 909 (із змінами).

До вказаного Переліку входять посади завідувача та бібліотекаря бібліотек га­лузі освіти, що мають статус юридичної особи відповідно до чинного законодав­ства.

Разом з тим, шкільні бібліотеки є структурними підрозділами загальноос­вітніх навчальних закладів і не мають статусу юридичної особи. Оскільки зазначеним вище Переліком не передбачені бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів, то періоди такої роботи не зарахову­ються до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років та від­повідно на виплату грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі їх десяти місячних пенсій.

 

 


Кількість переглядів: 214