Meню

Актуальні запитання

Який порядок призначення пенсії в разі втрати годувальника? | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 11.09.2015

Який порядок призначення пенсії в разі втрати годувальника?

 

Питання умов призначення пенсії у  зв'язку  з  втратою годувальника врегульовано Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон). В статті 36 Закону зазначається, що пенсія  у  зв'язку  з  втратою годувальника призначається непрацездатним  членам  сім'ї  померлого годувальника, які були на його  утриманні,  за  наявності  в  годувальника  на  день  смерті страхового  стажу,  який  був  би  необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб,  зазначених  у частині 2 статті 32 Закону, тобто  якщо інвалідність настала в період  проходження  строкової військової  служби, – незалежно  від тривалості страхового стажу.

            При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

            Усиновлені  діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

            Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

            Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

            Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

            По-перше, необхідно визначити, які особи вважаються непрацездатними членами сім'ї:

            1) чоловік (дружина),  батько,  мати,  якщо вони є інвалідами або  досягли  пенсійного  віку,  передбаченого статтею 26 Закону;

            2) діти  (у  тому  числі  діти,  які  народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника,  які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років.

            Діти,   які   навчаються   за   денною   формою   навчання  у загальноосвітніх  навчальних  закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому   числі  у  період  між  завершенням  навчання  в  одному  із зазначених  навчальних  закладів  та вступом до іншого навчального закладу   або   у   період   між  завершенням  навчання  за  одним освітньо-кваліфікаційним  рівнем та продовженням навчання за іншим за  умови,  що  такий  період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення  ними  23 років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від  того, навчаються вони чи ні;

            3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

            По-друге, до членів сім'ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться вищезазначені особи, якщо вони:

            1) були на повному утриманні померлого годувальника;

            2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

            Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

            Положення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого, відповідно  поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

            Пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» .

 

Олена Буга, начальник відділу контролю правильності призначення пенсій на спеціальних умовах управління пенсійного забезпечення  головного

 

 


Кількість переглядів: 165