Meню

Актуальні запитання

Яким чином відкоригувати помилку допущену в реквізитах таблиці 8 додатка 4 в розрізі застрахованих осіб? Помилка полягає в невірному відображені даних про період отримання грошового забезпечення/допомоги (компенсації) та відповідно розмірів сум нара | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 22.07.2015

Яким чином відкоригувати помилку допущену в реквізитах таблиці 8 додатка 4 в розрізі застрахованих осіб? Помилка полягає в невірному відображені даних про період отримання грошового забезпечення/допомоги (компенсації) та відповідно розмірів сум нара

 

Рекомендації щодо проведення коригувань управліннями праці та соціального захисту населення  по застрахованих особах

 

(щодо помилок, допущених в реквізитах таблиці 8 додатка 4 в розрізі застрахованих осіб)

 

Інформативно: Починаючи з 01.06.2015 страхувальники при поданні звітності (за формою: початкова, скасовуюча, додаткова) за звітні періоди починаючи з 01.01.2011 повинні керуватися вимогами «Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905» (далі – Порядок 435).

Приклад 1:

Страхувальник (Управління праці та соціального захисту населення, далі -УПСЗН) при поданні початкового звіту за січень 2015р. в таблиці 8 додатка 4 допустив помилки при заповненні реквізитів 11 «Дата початку» та 12 «Дата закінчення», які відносяться до реквізиту 10 «Дані про період отримання грошового забезпечення/допомоги (компенсації)», замість періоду з 01 по 30 число звітного місяця у звіті вказано з 15 по 30.

 

 

Виправляємо помилку керуючись п.2. розділу V Порядку 435:

 

У разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються  скасовуючі документи, тобто страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю зі статусом «Скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю зі статусом «Початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб, при цьому таблиця 6 додатка 4 до цього Порядку повинна містити дані по кожній застрахованій особі окремо.

Враховуючи зміст помилки та викладені вище норми, страхувальник повинен подати за 01.2015 звіт за формою «Скасовуючий» (мал.1), який буде складатися із двох таблиць 8 за формою «Скасовуюча» (мал.2) на помилковий запис та «Початкова» (мал.3) із зазначеними правильними відомостями:

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ СКАСОВУЮЧОГО ЗВІТУ

 

 

(мал.1)

таблиця 8 за формою «скасовуюча»:

(мал.2)

 

таблиця 8 за формою «початкова»:

 

(мал.3)

Приклад 2:

Страхувальник (УПСЗН) при поданні початкового звіту за лютий 2015р. в таблиці 8 додатка 4 допустив помилки при заповненні реквізитів 15 «Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати…», 16 «Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок» та 17 «Сума нарахованого єдиного  внеску» та, крім того,  допустив помилки при заповненні реквізитів 11 «Дата початку» та 12 «Дата закінчення», які відносяться до реквізиту 10 «Дані про період отримання грошового забезпечення/допомоги (компенсації)», а саме, замість загальної суми допомоги 609,00 та нарахованого єдиного внеску 202,19 за період перебування на обліку особи з 01 по  14 число звітного місяця у звіті вказано загальну суму допомоги 1218,00 та суму нарахованого єдиного внеску 404,38 за період перебування на обліку особи з 01 по  28 число. Дана помилка була самостійно виявлена страхувальником у червні 2015 р.

Виправляємо помилку враховуючи наступні норми: коригування сум необхідно проводити звітом за поточний звітний період. В цьому випадку для проведення коригувань сум єдиного внеску або сум внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року у Таблиці 8 необхідно використовувати наступні коди типу нарахувань:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством,  на яку за результатами проведеної  перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

3 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством,  на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

4 - сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

У випадку, якщо страхувальником самостійно виявлено дану помилку, то він повинен застосувати тип нарахування 4 для зменшення зайво нарахованого єдиного внеску.

У випадку, якщо нараховану суму єдиного внеску страхувальнику потрібно зменшити за результатами перевірки органом Пенсійного фону, платнику потрібно застосувати тип нарахування 2.

Враховуючи зміст помилки та викладені вище норми, коригування сум нарахованих внесків (зменшення чи збільшення) потрібно проводити при поданні основного «Початкового» звіту за поточний звітний період.

Якщо у звіті за лютий 2015р. в таблиці 8 інформація, яку необхідно відкоригувати, відображена наступним чином:

 

 

То при формуванні «Початкового» звіту за червень 2015р. коригування інформації по застрахованій особі в таблиці 8 потрібно провести так:

 

Тобто, при формуванні початкового звіту за червень 2015р. використовуючи тип нарахування 4 зменшуються суми у реквізитах 15-17 (для зменшення сум у реквізитах 15-17 потрібно вказувати суми, на які потрібно зменшити раніше задекларовані у звітності суми), в реквізитах 11-12 потрібно вказувати інформацію щодо перебування на обліку особи (тобто, якщо особа перебувала на обліку з 01 по 14, то вказується з 01 по 14 а не з 15 по 28).

 

 

 


Кількість переглядів: 292