Meню

Актуальні запитання

В 2002-2006 роках я навчався, в 2007-2008 роках проходив військову службу. Чи будуть зараховані ці періоди до страхового стажу? | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 21.05.2015

В 2002-2006 роках я навчався, в 2007-2008 роках проходив військову службу. Чи будуть зараховані ці періоди до страхового стажу?

 

Законом України «Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування» (далі – Закон) збережено порядок та умови обчислення стажу роботи, передбачені до його ухвалення (до 01.01.2004). Зокрема, відповідно до статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, що дає право на трудову пенсію,  зараховується навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Тобто, час навчання за денною формою до 01.01.2004 зараховується до страхового стажу.

Підтвердженням є дипломи, посвідчення, свідоцтва про навчання, а також довідки та інші документи, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Після 01.01.2004 до страхового стажу зараховується лише періоди, впродовж яких особа підлягала загальнообов’язковому  державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Категорії осіб, що підлягають загальнообов’язковому  державному пенсійному страхуванню, визначено в статті 11 Закону, якою студентів не віднесено до категорії застрахованих осіб. Це означає, що навчання у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах в період з 01.01.2004 зараховується до страхового стажу лише за умови добровільної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.

За нормами статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби, зараховується до трудового стажу.

Якщо військова служба проходила до 01.01.2004, то цей період зараховується до страхового стажу на підставі  військових квитків або довідок з військових комісаріатів.

Після цієї дати час військової служби враховується на підставі даних персоніфікованого обліку, якими володіють органи Пенсійного фонду України. Відповідальність за своєчасність надання звітності про нараховані та сплачені страхові внески покладено на страхувальника.

Згідно з пунктом 8 статті 11 Закону особи, які проходять строкову військову службу у Збройних силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України, є застрахованими особами. Страхувальниками для них є військові частини.

Отже, за наведених обставин (у разі документального підтвердження) до страхового стажу можливо зарахувати період навчання до 01.01.2004 та період військової служби за даними, що містяться в персоніфікованому обліку.

 

 


Кількість переглядів: 182