Meню

 

Доступ до публічної інформації

 

 

Механізми впливу на реалізацію повноважень | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Механізми впливу на реалізацію повноважень

 

        Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

       Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки, а також особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

       Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

       Громадськість має можливість представляти свої інтереси через громадські об'єднання та профспілки, які є соціальними партнерами у сфері пенсійного забезпечення. Співробітництво між соціальними партнерами здійснюється з питань організаційної, аналітичної, нормотворчої, правопросвітницької та правозахисної роботи, інформаційного забезпечення страхувальників, застрахованих осіб та пенсіонерів у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.