Meню

 

Доступ до публічної інформації

 

 

Доступ до публічної інформації | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Доступ до публічної інформації

 

 

Закон України  від 13.01.2011  №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом

 Надання публічної інформації Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області здійснюється шляхом відповіді на інформаційний запит.

  Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

  Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Інформаційний запит можна оформити:

-  письмово: надіславши на адресу: м.Чернівці, вул.Оренбурзька, 7а, Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області (на конверті вказувати: «Публічна інформація»);

усно: зателефонувавши на номер – (0372)  7-57-22;

-  електронною поштою: адреса електронної пошти Головного управління Пенсійного фонду України  в Чернівецькій області:   info@cv.pfu.gov.ua

Робота із запитувачами інформації проводиться щоденно у робочий час.

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації в електронному вигляді

 Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 15.08.2011 № 22-1 публічна інформація про діяльність Пенсійного фонду надається:

- в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа;

- у формі, визначеній у запиті на інформацію, а у разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у Пенсійному фонді;

-    в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи під час особистого прийому.

Доступ до інформації про діяльність Пенсійного фонду обмежується, якщо такі дані законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм запиту на публічну  інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян органів Пенсійного фонду області або роздрукувати з офіційного веб-сайту Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області http://pfu-cv.gov.ua .

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його може оформити відповідальна особа відділу по роботі із зверненнями громадян Головного або підвідомчого управління Пенсійного фонду України в області, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання органами Пенсійного фонду області запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, можливе продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку запитувачу письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Відповідь на запит надається безоплатно, але якщо запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до органів Пенсійного фонду області повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

Органи Пенсійного фонду області  мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

  • вони не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
  • інформація, що запитується, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
  • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, відповідно до якої запит на інформацію має містити:

–    ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної  пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

–    загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

–    підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації  або бездіяльності.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Тел/факс Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області: (0372) 51-69-20

Адреса електронної пошти Головного управління Пенсійного фонду України  в Чернівецькій області:  info@cv.pfu.gov.ua

Веб-сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області:  http://pfu-cv.gov.ua