Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
    На головну   |   Контакти   |    Мапа сайту         

    Понеділок, 18 червня, 2018 року

збільшити розмір шрифта 100% розмір шрифта зменшити розмір шрифта         Поставити запитання  |  Залишити відгуки або пропозиції 

Актуальні запитання
Особа одержує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про державну службу”, працює на науковій посаді. Чи буде відноситись дана робота до інших посад?
Які документи мають надавати працюючі особи для уточнення характеру та періоду роботи після 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, станом на 1 квітня 2015 року працює за договором цивільно-правового характеру (має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн., розмір пенсії з індексацією – 1579,36 грн., тобто більше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Як буде виплачуватись у даному випадку пенсія?
Гр. М. отримує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та продовжує працювати на посаді державного службовця. У липні 2015 року набуде право на перерахунок пенсії відповідно до ч.4 ст.42 зазначеного закону. Чи матиме право особа на перерахунок пенсії?
Пенсіонер з 01.04.2014 працює на посаді державного службовця. З 28.04.2014 увільнений від роботи в зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на особливий період, але не більше одного року. Чи буде припинено виплату пенсії з 01.04.2015 ?
Пенсіонер є інвалідом ІІ групи і працює на посаді, що відноситься до державної служби в органах доходів і зборів.
Громадянину С., 1945 року народження, призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника за померлу дружину відповідно до Закону України “Про державну службу”. Працює на посаді журналіста комунального засобу масової інформації. В якому розмірі буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Змінено редакцію частини третьої статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Чи слід вважати працюючим пенсіонера, який перебуває на обліку в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю?
В якому порядку буде проводитись сплата податку на доходи фізичних осіб і військового збору по пенсіях працюючих пенсіонерів з 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в розмірі 1600 грн. В якому розмірі буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 року в період роботи приватним підприємцем?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Як з 01.04.2015 буде проводитися їй виплата в період роботи юристом у приватній фірмі?
Особі призначено пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, вона працює на посаді державного службовця. Чи буде припинено виплату пенсії, у зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства з 1 квітня 2015 року?
З квітня 2011 року особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. По даний час продовжує працювати на науковій посаді на умовах контракту. Як буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи буде виплачуватися пенсія у період отримання доходу за виконану роботу?
Чи виплачується пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», у період роботи на посаді журналіста державного/комунального засобу масової інформації.
З яких строків поновлюється виплата пенсії після звільнення з роботи або змінюється порядок її виплати після звільнення з посади.
Який порядок здійснення перерахунку пенсії з урахуванням стажу, набутого після її призначення. Чи залежить це від перерв у роботі?
Який розмір підвищення встановлено для членів сімей загиблих військовослужбовців?
Чи враховується в подвійному розмірі період перебування у відпустці по догляду за малолітньою дитиною до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, за умови, якщо весь час працюю медичною сестрою в інфекційному відділенні?
В 2002-2006 роках я навчався, в 2007-2008 роках проходив військову службу. Чи будуть зараховані ці періоди до страхового стажу?
Чи можливо призначити пенсію жінці у зв’язку з втратою годувальника, якщо на день смерті чоловіка вона була з ним розлучена, однак здійснює догляд за спільною дитиною, якій ще не виповнилося 8 років?
Мій чоловік отримував пенсію за віком до дня смерті ( до 2014р.).Чи обов’язково в разі переходу на пенсію у зв’язку з втратою годувальника подавати довідки про його заробітну плату?
Я безробітний, перебуваю на обліку в службі зайнятості. Чи зарахують мені цей період до страхового стажу при призначенні пенсії?
Я втратила обох батьків і залишилась круглою сиротою. В 2013 році я закінчила навчання в університеті. Нещодавно мені виповнилось 22 роки. Чи маю я право на одержання пенсії по втраті годувальника і до якого віку.
Чи зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії період догляду за інвалідом або престарілою особою
Чи мають право на пенсію в разі втрати годувальника усиновлені діти, пасинок і падчерка та чи зберігається право на отримання пенсії в разі втрати годувальника за неповнолітніми дітьми в разі їх подальшого усиновлення ?
Чи можна працювати за сумісництвом вчителем в школі та одночасно отримувати пенсію за вислугу років?
Чи зараховується до стажу період перебування в центрі зайнятості?
Чи потрібно для призначення одноразової грошової допомоги звільнятися з посади вчителя, яка дає право на цю допомогу?


ТРК Буковина

 
Заповнення реквізитів

Матеріали

щодо заповнення реквізитів форм звітності таблиць 5-9 Додатка 4 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

З метою забезпечення належного виконання спільного листа від 27.12.2013 року Міністерства доходів і зборів України № 21052/5/99-9917-03-01-16 та Пенсійного фонду України № 36398/05-10  підготовлено матеріали для висвітлення на офіційному Веб – сайті головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

При підготовці матеріалів використовувалася інформація з Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказ Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013  № 454, зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 за № 1628/24160  (далі – Порядок 454).

Форми та строки подання звіту

Страхувальники, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у частині подання звіту за таких осіб зобов'язані формувати та подавати до органів доходів і зборів звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

Звітним періодом є календарний місяць. Звіт подається за формою згідно з додатком 4 до Порядку 454.

 

Заповнення титульного аркуша додатка 4     (Обов’язково !)

Реквізит «Звіт за місяць, рік»: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків»:

• для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

• для фізичних осіб - підприємців вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

• для фізичних осіб - підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України»: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Поле «Найменування страхувальника»: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів, а для страхувальника - фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Вихідний № у страхувальника» та «дата»: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит «Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт»: вноситься код та назва територіального органу доходів і зборів, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

Реквізит «Перелік таблиць звіту»: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються, проставляються прочерки.

Графа "Кількість аркушів": зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

Графа "Кількість рядків": зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 - 9 додатка 4 до Порядку.

Графа "Усього": зазначається загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит  «Керівник»:

• для юридичних осіб - зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

• для фізичних осіб - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи - підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Головний бухгалтер»: для юридичних осіб - за наявності даної посади зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб - даний реквізит не заповнюється. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Реєстраційний № звіту в територіальному органі доходів і зборів та дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів»: зазначається номер, який надається кожному звіту при внесенні відповідних відомостей відповідальною особою органу, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу, що прийняла звіт, обов'язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Поле «Дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів» - зазначається дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів.

Поле «Відмітка про внесення даних до системи ІС «Податковий блок»» - проставляється дата, коли дані звіту занесені до системи ІС «Податковий блок».

Реквізит «Розписка про одержання звіту територіальним органом доходів і зборів за ____________ місяць 20__ року» (далі - Розписка): заповнюється відповідальною особою органу, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості, занесені до титульного аркушу (реєстраційний номер звіту, дата реєстрації звіту), та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника, разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи "Усього" титульного аркуша плюс "+" один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу, що прийняла звіт, завіряється підписом, штампом з грифом "ПРИЙНЯТО" та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності даної посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

 

Заповнення таблиці 5 додатка 4 "Відомості про трудові відносини осіб"

Формування та подання в складі звітності таблиці 5 Додатка 4

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) із застрахованою особою;

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку по вагітності і пологах.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається до органу доходів і зборів. (пункт 4.8 розділу IV Порядоку )

З огляду на вищевикладене, у разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), таблиця 5 додатка 4 до Порядку не формується та не надається, в усіх інших випадках таблиця 5 подається обов'язково.

Суттєво:

а) Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку застраховану особу запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.

б) Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку ЗО робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий - із зазначенням дати початку трудових відносин.

в) У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку по вагітності і пологах або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначається дата початку відпустки.

г) У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка по вагітності і пологах або по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, зазначається дата закінчення відпустки.

д) Договір підряду відрізняється від договорів на надання послуг своїм предметом. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. А саме: послуга хоч і тісно пов'язана з особою виконавця та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається з самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище - певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (ч. 1 ст. 901 ЦК). Це означає, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Результат виконаної підрядником роботи - це матеріалізований об'єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (ч. 1 ст. 849 ЦК). Матеріалізований результат знаходить своє відбиття і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.

Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними галузями законодавства.

Враховуючи вищезазначене, відомості до таблиці 5 про початок та закінчення цивільно-правових відносин в рамках договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків, зазначених у самому договорі, а в рамках договору про надання послуг - відповідно до акта про їх надання.

Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.

Реквізит «Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків»:

• для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

• для фізичних осіб - підприємців вноситься десятирозрядний номер, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Номер вноситься із реєстраційних документів страхувальника;

• для фізичних осіб - підприємців, для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр). Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду»: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки по заробітній платі із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Реквізит «Звіт за місяць, рік»: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин.

Реквізит  «Тип» - позначка "X": вноситься у клітинку відповідного варіанту:

початкова, коли за певний звітний період таблиця подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості по застрахованій особі поданого раніше звіту, в якому було допущено помилку в зазначенні номера облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА. При цьому в таблицю з типом "скасовуюча" вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом "початкова". Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА, прізвище, ім'я, по батькові ЗО;

додаткова, коли в таблиці 5 додатка 4 Порядку страхувальник не зазначив застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір за попередній період або періоди відпусток, або було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 - додаткова.

Суттєво: У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит «Громадянин України (1 - так; 0 - ні)»: для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "Х", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит «Категорія особи*» - обов'язково зазначається відповідна категорія:

• 1 - наймані працівники з трудовою книжкою;

• 2 - наймані працівники без трудової книжки;

• 3 - особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;

• 4 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

• 5 - особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах;

• 6 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Реквізит «Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1-так, 0-ні)»: реквізит підлягає заповненню на всіх застрахованих осіб, які в звітньому місяці відображаються в  таблиці 5 з категорією осіб 3 – (особи які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру). В рядках з категорією осіб – 3 проставляється «1» при умові, що це основне місце роботи працівника та є заключний договір цивільно-правового характеру, якщо місце роботи працівника з яким заключний договір цивільно-правового характеру не є основним,  то в згаданій графі проставляється «0».

Суттєво: реквізит заповнюється якщо з особою (найманим працівником) був заключний, або розірваний договір цивільно-правового характеру (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надання послуг) відповідають видам діяльності, зазначеним  у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців).

Реквізит «Номер облікової картки ЗО»: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); якщо в такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит «Прізвище, ім'я, по батькові ЗО»: вносяться повністю прізвище, ім'я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців - відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит «Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток»: Зазначається період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

Трудові відносини, відносини за договорами цивільно-правового характеру, дата початку та дата припинення: зазначається у відповідній графі день прийому на роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.

А також зазначається дата початку та дата закінчення періоду відпусток по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та відпусток по вагітності і пологах.

Реквізит «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник**»: заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв'язку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин.

Реквізит «Підстава для припинення трудових відносин»: зазначається обов'язково при звільненні особи з категорією 1 та 2. Причина звільнення - стаття звільнення вибирається автоматично із довідника, який розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення, проставляється - інше.

Реквізит «Дата формування у страхувальника»: вноситься дата заповнення таблиці (Приклад: для дати "5 січня 2014 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2014).

Реквізит «Кількість заповнених рядків на аркуші»: зазначається кількість заповнених записів на аркуші, тобто кількість ЗО, по яких внесено дані про трудові відносини.

Реквізит «Керівник»: для юридичних осіб - зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

• для фізичних осіб - зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)) фізичної особи - підприємця, у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи.

Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит «Головний бухгалтер»: для юридичних осіб - за наявності даної посади зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами головного бухгалтера; для фізичних осіб - даний реквізит не заповнюється.

Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Заповнення таблиці 6 додатка 4

 "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам"

 

Таблиця 6 додатка 4 до Порядку "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам" призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.

Відображення суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами здійснюється в місяці її нарахування окремо за кожен місяць відповідно до механізму нарахування єдиного внеску, визначеного Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України 09.09.2013 за №455, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 р. за № 1622/24154, а саме:

1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

2) визначається сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5%);

4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці та отримує допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2%).

Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами:

Реквізит 1 «Код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків»: дивитись заповнення для аналогічного реквізиту титульного аркушу Додатка 4.

Реквізит 2 «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду»: дивитись заповнення для аналогічного реквізиту титульного аркушу Додатка 4

Реквізит 3 «Звітний місяць» та «рік»: дивитись заповнення для аналогічного реквізиту титульного аркушу Додатка 4

Реквізит 4 «Тип - позначка "X"»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць таблиця подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків якої було допущено помилку. При цьому в таблицю з типом "скасовуюча" вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом "початкова". Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, і ознака наявності спецстажу.

При заповненні таблиці 6 додатка 4 з типом "скасовуюча" страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатка 4 з типом "початкова", таким чином щоб суми заробітку та суми єдиного внеску в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному звітному періоді. В таблиці з типом "початкова" на правильний реєстраційний номер облікової картки платника податків, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, суми заробітку та суми єдиного внеску по даній ЗО повинні бути ідентичні тим даним, які попередньо були подані на невірний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Інформативно: Якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, - подаються  скасовуючі документи. Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв'язку з цим нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускаються (Пункт 5.5 розділ V Порядку).

У разі коли страхувальником були допущені помилки, зазначені в пункті 5.5 цього розділу, страхувальник повинен сформувати та подати разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць звіту, відповідну таблицю зі статусом Скасовуюча з відомостями, які були помилкові, та відповідну таблицю зі статусом Початкова із зазначеними правильними відомостями. Крім того необхідно врахувати, що в таблицях комплекту документів зі статусами Скасовуючи та Початкова може відображатись тільки одна особа. Таким чином, на кожну допущено помилку подається окремий звіт для виправлення помилки. Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до цього Порядку (Пункт 5.7 розділ V Порядку).

 

Наприклад: страхувальником (29523587 ТОВ "Аладін") було допущено помилку в номері облікової картки ЗО за ДРФО ДПА при формуванні звіту за січень місяць 2011 року: замість 2978005524 було внесено 2978800552, заробіток за цей звітний місяць у застрахованої особи склав 7580,00 грн., відповідно сума єдиного внеску із заробітку дорівнює 272,88 грн.

Виправляємо допущену помилку наступним чином :

1. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом "скасовуюча" із зазначенням реквізитів із попередньо поданої таблиці 6 за січень місяць 2011 тільки застрахованої особи, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку.

2. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом "початкова" із зазначенням всіх необхідних реквізитів, але таким чином, щоб суми, зазначені в попередньо поданій таблиці 6 додатка 4 по цій застрахованій особі, не відрізнялися від сум, зазначених в таблиці 6 додатка 4, заповненій на вірний реєстраційний номер облікової картки платника податків застрахованої особи.

 

Реквізит 6 «Громадянин України (1 - так; 0 - ні)»: для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка "X", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 7 «Чоловік - Ч, жінка – Ж»: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі зазначається літера Ж.

Реквізит 8 «Номер облікової картки застрахованої особи ЗО»: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).

Реквізит 9 «Код категорії ЗО*»: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (Приклад: для застрахованої особи, яка є найманим працівником на загальних підставах, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41% - 2).

Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, то ця допомога відображається за окремим кодом категорії ЗО - це код 29 «Особи, яким у звітному періоді нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності».

Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО - 12.

Реквізит 10 «Тип нарахувань**»: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці "1" до дванадцяти "12" або поле залишається пустим. Якщо у звіті згідно з додатком 4 до Порядку відображаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховані у звітному місяці, поле "Тип нарахувань" залишається пустим.

Поле "Тип нарахування" заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 - 10:

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2 - 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.

У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 - 5:

2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;

5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6-9:

6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, органи доходів і зборів застосовують коди типу нарахувань 11, 12:

11 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано єдиного внеску.

12 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Реквізит 11 «Місяць та рік», за який проведено нарахування. Реквізит обов'язково повинен бути заповнений.

У тому числі з обов'язковим зазначенням періодів у зв'язку з нарахованою сумою: допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати.

Крім того, реквізит «Місяць та рік» заповнюється обов'язково для кодів категорій ЗО - 42, 43, 44, 45, де відображається період перебування ЗО у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Реквізит 12 «Прізвище, ім'я, по батькові ЗО»: вносяться повністю прізвище, ім'я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців - відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 13 «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності»: зазначається кількість календарних днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непрацездатності. Заповнюється, тільки коли зазначається код категорії ЗО - 29, 36, 37, 39. Реквізити «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності», «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» та «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів.

Реквізит 14 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати***» - зазначається кількість календарних днів відпустки, в яких перебувала особа за власний рахунок. Кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус "-" у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах. Даний реквізит заповнюється незалежно від реквізиту «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця». Реквізити «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності», «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати» та «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» заповнюються незалежно один від одного, тобто за наявності даних для заповнення названих реквізитів.

Реквізит 15 «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця»: Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» таблиці 6, починаючи з 1 січня 2013 року, та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення даного реквізиту завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати, т.д.) не впливає на обов'язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит «Кількість днів перебування у трудових / ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця» зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за виключенням відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 16 «Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами»:

Даний реквізит призначений для відображення кількості календарних днів перебування працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Крім того, реквізит 16 заповнюється обов'язково для кодів категорій ЗО - 42, 43, 44, 45, де відображається період перебування ЗО у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Інформативно:

У разі якщо у звітному періоді жінка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до трьох років та їй надано щорічну відпустку в цьому ж звітному періоді, в таблиці 6 відображають особу в одному рядку, в 10 реквізиті проставляють код типу нарахувань 10, в 15 реквізиті - кількість календарних днів перебування у трудових відносинах, що дорівнює кількості календарних днів у звітному місяці (у разі звільнення то кількість днів зазначається до дати звільнення), в реквізитах 17, 18, 19 суми відпускних та суми єдиного внеску.

В таблиці 6 реквізит 15 заповнюється та зазначається кількість календарних днів перебування у цивільно-правових відносинах відповідно до договору підряду (виконання робіт) і зазначається щомісячно незалежно, чи були нарахування.

У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік, за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою "скасовуючий", яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений.

Реквізит 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник)»: вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпускних, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування - 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" (далі - фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності та сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" по кожній окремій застрахованій особі формується та заповнюється з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеного реквізиту як суми нарахованої заробітної плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29, 36, 37, 39 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Суми виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами відображаються в окремих рядках з кодом категорій ЗО - 42, 43, 44, 45 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Суттєво: Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

• при відображені сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю за місяць, в якому особа перебувала на лікарняному;

• при відображені сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці, в яких особа перебувала у відпустці або на лікарняному;

• при відображенні сторнованих сум допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах.

Відомості по застрахованих особах, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються у реквізитах "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" та "Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). Зазначений порядок формування відомостей поширюється також на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, що не належить до науково-технічної, відображаються в іншому рядку. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

Реквізит 18 «Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» (знаменник): вносяться суми у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону. Реквізит "Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок" по кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Внесення від'ємних значень здійснюється в аналогічному порядку, зазначеному для реквізиту 17.

Нараховані суми відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах, та нарахування з кодом типу нарахувань 1 відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань визначається за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.

Максимальна величина по нарахованих сумах, які відображаються з кодами типів нарахувань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12 визначається за нормами законодавства та в розмірах, що діяли в місяці, в яких ці суми нараховані.

Реквізит 19 «Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)»: вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", окремо по:

а) фонду оплати праці, в т.ч. окремо по:

- заробітна плата;

- щорічні та додаткові відпустки;

б) сумі винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сумі допомоги по тимчасовій непрацездатності;

г) сумі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Реквізит 20 «Ознака наявності трудової книжки (1-так,0-ні)» (чисельник): позначка "Х" вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає звіт до органу доходів і зборів.

Реквізит 21 «Ознака наявності спецстажу (1-так, 0-ні)» (знаменник): позначка "Х" вноситься у випадку наявності у застрахованої особи підстав відповідно до діючого законодавства для обліку спеціального стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення.

Реквізит 22 «Ознака нового робочого місця (1-так, 0-ні)»: позначка "X" заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, заповнюється протягом 2 років.

Реквізит 23 «Кількість заповнених рядків на аркуші»: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 24 «Дата формування у страхувальника»: вноситься дата заповнення таблиці (для дати "5 січня 2014 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2014).

Реквізит 25 «Керівник»: дивитись заповнення  аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 26 «Головний бухгалтер»: дивитись заповнення  аналогічного реквізиту титульного аркуша.

 

ВИГЛЯД ТАБЛИЦІ 6 ДОДАТКА 4

Заповнення таблиці 7 додатка 4 "Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства"

Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається до органу доходів і зборів України.

Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних підставах.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 здійснюється за такими правилами:

Реквізит 01 «Код за ЄДРПОУ»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 02 «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 03 «Звітний місяць, рік»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 04 «Тип»: позначка - "X", вноситься у клітинку відповідного варіанту:

• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом "скасовуюча" вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом "початкова". Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спец стажу;

• додаткова, коли в таблиці 7 додатка 4 Порядку страхувальником було допущено помилку при заповненні даних, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 - додаткова.

У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом - скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит 06 «Громадянин України» (1 - так; 0 - ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "X", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07 «Номер облікової картки ЗО»: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).

Реквізит 08 «Код підстави для обліку спец стажу»: зазначається восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. Реквізит заповнюється з дотриманням вимог Додатка 3 Порядка (Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства).

Приклад: За Законом України "Про пенсійне забезпечення" кодування здійснюється у такому порядку:

ідентифікатор нормативно-правового документа - три ключові літери (абревіатура), тобто - ЗПЗ;

стаття Закону - три цифри (номер статті), якщо це "Пенсії за віком на пільгових умовах", то зазначається 013;

пункт статті Закону - одна літера, зокрема "працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць", вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

 

Реквізит 09 «Прізвище, ім'я, по батькові ЗО»: вносяться повністю прізвище, ім'я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців - відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10 «Початок періоду»: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.

Реквізит 11 «Кінець періоду»: зазначається останнє число місяця (28 - 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади, або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізит 12, 13 («Кількість днів», «Кількість годин, хвилин»): Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави. Заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 14 «Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу (дні або години/хвилини)»: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру у Реквізитах 12, 13, тобто: кількість днів або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

Реквізит 15 «№ наказу про проведення атестації робочого місця»: зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов'язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 16 «Дата наказу про проведення атестації робочого місця»: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов'язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 17 «Ознака (СЕЗОН)»: у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки "сезон" залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.

Код 1 - повністю в межах місяця; код 2 - не завершення в межах місяця; код 3 - завершення в межах місяця.

Реквізит 18 «Дата формування у страхувальника»: вноситься дата заповнення таблиці (для дати "5 січня 2014 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2014).

Реквізит 19 «Кількість записів на аркуші»: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.

Реквізит 20 «Керівник»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 21 «Головний бухгалтер»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

ВИГЛЯД ТАБЛИЦІ 7 ДОДАТКА 4

Заповнення таблиці 8 додатка 4 "Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства"

 

Таблиця 8 "Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства" щомісячно заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення і призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи сум грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства.

Додаток 2 "Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" доповнено новими кодами:

34 - Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

33 - Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

Формування реквізитів таблиці 8 додатка 4 здійснюється за такими правилами:

Реквізит 01 «Код за ЄДРПОУ»: дивитись заповнення  аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 02 «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду»: дивитись заповнення  аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 03 «Звітний місяць, рік»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 04 «Тип – позначка»: "X"- вноситься у клітинку відповідного варіанту:

• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом "скасовуюча" вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом "початкова". Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім'я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 8 додатка 4 з типом "скасовуюча" страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 8 додатка 4 з типом "початкова" таким чином, щоб суми нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному місяці.

Реквізит 06 «Громадянин України (1 - так; 0 - ні)»: для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка "X", а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07 «Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО)»: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).

Реквізит 08 «Прізвище, ім'я, по батькові»: вносяться повністю прізвище, ім'я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців - відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 09 «Код категорії ЗО»: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (Приклад: для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", статті 11 та 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування") - зазначається код 24).

Реквізити 10 «Дані про період отримання грошового забезпечення/допомоги (компенсації)», 11 «Дата початку», 12 «Дата закінчення»: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання грошового забезпечення у звітному місяці в форматі "01" або в попередньому періоді відповідно значенню наведеному в реквізиті 13.

Реквізит 13. «Код типу нарахувань *»: зазначаються типи 1 - 4:

• 1 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

• 2 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

• 3 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року;

• 4 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2011 року.

У разі якщо реквізит 13 заповнюється, то реквізити 10, 11, 12 не заповнюються.

Реквізит 14 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»: обов'язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у зв'язку з нарахованою сумою у звітному місяці за попередні звітні періоди.

Реквізит 15 «Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/компенсації/ мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)»: вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованого грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, а для осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зазначається мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит 16 «Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок»: вносяться суми, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Реквізит 17 «Сума нарахованого єдиного внеску»: вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, грошового забезпечення або доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Реквізит 18 «Кількість заповнених рядків на аркуші»: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 19 «Дата формування у страхувальника»: вноситься дата заповнення таблиці (для дати "5 січня 2014 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2014).

Реквізит 20 «Керівник»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 21 «Головний бухгалтер»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

ВИГЛЯД ТАБЛИЦІ 8 ДОДАТКА 4

Заповнення таблиці 9 додатка 4 "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу"

Таблицю 9 "Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу" щомісячно формують та подають до органів доходів і зборів страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внески за застрахованих осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Згідно з абзацом 3 пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" нарахування та сплата єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

Формування реквізитів таблиці 9 додатка 4 здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01 «Код за ЄДРПОУ»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 02 «Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 03 «Звітний місяць, рік»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 04 «Тип»: позначка -"X": вноситься у клітинку відповідного варіанта:

• початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

• скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом "скасовуюча" вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом "початкова". Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім'я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 9 додатка 4 з типом "скасовуюча" страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 9 додатка 4 з типом "початкова" таким чином, щоб суми, зазначені в цих таблицях, не вплинули на загальний підсумок за даними звітності за відповідний місяць.

Реквізит 06 «Номер облікової картки ЗО» (номер облікової картки застрахованої особи): зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX - "БК" - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; "NN" - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); "XXXXXX" - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де "F" - латинська літера (константа), далі "NNNNNNNNN" - довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).

Реквізит 07 «Прізвище, ім'я та по батькові»: вносяться повністю прізвище, ім'я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08 «Код категорії ЗО»: зазначається код відповідно до таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником (для застрахованих осіб із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України - зазначається код 18).

Реквізити 09 «Дані про період строкової служби у звітному місяці», 10 «Дата початку», 11 «Дата закінчення»: Дані про період строкової служби у звітному місяці, дата початку та дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду проходження строкової служби у звітному місяці в форматі "01" або в попередньому періоді відповідно значенню, наведеному в реквізиті 12 «Місяць та рік, за який проведено нарахування».

Реквізит 12 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»: обов'язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у випадках, коли відомості про застраховану особу у попередніх звітних періодах помилково не були внесені.

Реквізит 13 «Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством»: вноситься сума мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, встановлена законодавством.

Реквізит 14 «Сума нарахованого єдиного внеску»: вносяться суми єдиного внеску нараховані відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (33,2% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством).

Реквізит 15 «Кількість заповнених рядків на аркуші»: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 16 «Дата формування у страхувальника»: вноситься дата заповнення таблиці (для дати "5 січня 2014 року" необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ - 01 і у клітинки РРРР - 2014).

Реквізит 17 «Керівник»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

Реквізит 18 «Головний бухгалтер»: дивитись заповнення аналогічного реквізиту титульного аркуша.

ВИГЛЯД ТАБЛИЦІ 9 ДОДАТКА 4

Матеріали щодо заповнення таблиць 5–9 Додатку 4  підготував:

Микола Паламарюк, головний спеціаліст сектора обліку застрахованих осіб управління надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області


ГУ ПФУ в Чернівецькій області, 2015 р.