Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
    На головну   |   Контакти   |    Мапа сайту         

    Понеділок, 18 червня, 2018 року

збільшити розмір шрифта 100% розмір шрифта зменшити розмір шрифта         Поставити запитання  |  Залишити відгуки або пропозиції 


Актуальні запитання
Особа одержує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про державну службу”, працює на науковій посаді. Чи буде відноситись дана робота до інших посад?
Які документи мають надавати працюючі особи для уточнення характеру та періоду роботи після 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, станом на 1 квітня 2015 року працює за договором цивільно-правового характеру (має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн., розмір пенсії з індексацією – 1579,36 грн., тобто більше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Як буде виплачуватись у даному випадку пенсія?
Гр. М. отримує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та продовжує працювати на посаді державного службовця. У липні 2015 року набуде право на перерахунок пенсії відповідно до ч.4 ст.42 зазначеного закону. Чи матиме право особа на перерахунок пенсії?
Пенсіонер з 01.04.2014 працює на посаді державного службовця. З 28.04.2014 увільнений від роботи в зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на особливий період, але не більше одного року. Чи буде припинено виплату пенсії з 01.04.2015 ?
Пенсіонер є інвалідом ІІ групи і працює на посаді, що відноситься до державної служби в органах доходів і зборів.
Громадянину С., 1945 року народження, призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника за померлу дружину відповідно до Закону України “Про державну службу”. Працює на посаді журналіста комунального засобу масової інформації. В якому розмірі буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Змінено редакцію частини третьої статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Чи слід вважати працюючим пенсіонера, який перебуває на обліку в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю?
В якому порядку буде проводитись сплата податку на доходи фізичних осіб і військового збору по пенсіях працюючих пенсіонерів з 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в розмірі 1600 грн. В якому розмірі буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 року в період роботи приватним підприємцем?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Як з 01.04.2015 буде проводитися їй виплата в період роботи юристом у приватній фірмі?
Особі призначено пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, вона працює на посаді державного службовця. Чи буде припинено виплату пенсії, у зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства з 1 квітня 2015 року?
З квітня 2011 року особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. По даний час продовжує працювати на науковій посаді на умовах контракту. Як буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи буде виплачуватися пенсія у період отримання доходу за виконану роботу?
Чи виплачується пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», у період роботи на посаді журналіста державного/комунального засобу масової інформації.
З яких строків поновлюється виплата пенсії після звільнення з роботи або змінюється порядок її виплати після звільнення з посади.
Який порядок здійснення перерахунку пенсії з урахуванням стажу, набутого після її призначення. Чи залежить це від перерв у роботі?
Який розмір підвищення встановлено для членів сімей загиблих військовослужбовців?
Чи враховується в подвійному розмірі період перебування у відпустці по догляду за малолітньою дитиною до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, за умови, якщо весь час працюю медичною сестрою в інфекційному відділенні?
В 2002-2006 роках я навчався, в 2007-2008 роках проходив військову службу. Чи будуть зараховані ці періоди до страхового стажу?
Чи можливо призначити пенсію жінці у зв’язку з втратою годувальника, якщо на день смерті чоловіка вона була з ним розлучена, однак здійснює догляд за спільною дитиною, якій ще не виповнилося 8 років?
Мій чоловік отримував пенсію за віком до дня смерті ( до 2014р.).Чи обов’язково в разі переходу на пенсію у зв’язку з втратою годувальника подавати довідки про його заробітну плату?
Я безробітний, перебуваю на обліку в службі зайнятості. Чи зарахують мені цей період до страхового стажу при призначенні пенсії?
Я втратила обох батьків і залишилась круглою сиротою. В 2013 році я закінчила навчання в університеті. Нещодавно мені виповнилось 22 роки. Чи маю я право на одержання пенсії по втраті годувальника і до якого віку.
Чи зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії період догляду за інвалідом або престарілою особою
Чи мають право на пенсію в разі втрати годувальника усиновлені діти, пасинок і падчерка та чи зберігається право на отримання пенсії в разі втрати годувальника за неповнолітніми дітьми в разі їх подальшого усиновлення ?
Чи можна працювати за сумісництвом вчителем в школі та одночасно отримувати пенсію за вислугу років?
Чи зараховується до стажу період перебування в центрі зайнятості?
Чи потрібно для призначення одноразової грошової допомоги звільнятися з посади вчителя, яка дає право на цю допомогу?


ТРК Буковина

Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування"

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

 • Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їх сімей подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації), або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника. У разі, якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання (реєстрації).
 • Заява про призначення пенсії працюючим громадянам (членам їх сімей- в разі втрати годувальника) подається працівником (членом його сім'ї - в разі  втрати годувальника) до органу, що призначає пенсію, через уповноважену посадову   особу   підприємства,  установи,  організації.  За бажанням особи така заява  може  бути  подана особисто за місцем проживання (реєстрації).
 • Заява про переведення з одного виду пенсії на  інший, про перерахунок  пенсії  подається  до  органу,  що  призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації), а при необхідності - його  законним представником (батьками або опікунами (піклувальниками)) за місцем проживання (реєстрації) представника).
 • Заява про  припинення  виплати  пенсії у зв'язку з виїздом за кордон,  поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на   повному   державному   утриманні,   про   виплату  пенсії  за довіреністю,  термін  дії  якої більше одного року (через кожний рік  дії  такої довіреності) тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання  (реєстрації). 
 • Заява про виплату недоодержаної пенсії у  зв'язку  зі  смертю пенсіонера   подається  одержувачем  до  органів,  що  призначають пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.
 • Заяву до  органу,  що  призначає пенсію,  про запит пенсійної справи  особи,  яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не  призначений  і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає  адміністрація цього закладу.
 • Заява на запит пенсійної справи за  новим  місцем  проживання подається  пенсіонером  до органу,  що призначає пенсію,  за новим місцем проживання (реєстрації).
 • Якщо пенсіонер відбуває покарання, адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу,  що призначає пенсію, за місцезнаходженням  цієї установи  повідомлення  про  прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням  реквізитів для перерахування пенсії.

Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії,  поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються

при наявності у особи всіх необхідних документів.

 

Строки призначення (перерахунку) пенсій

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією,

крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

 • Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особою пенсійного віку (при зверненні особи по закінченню встановленого 3-місячного терміну пенсія за віком призначається з дня подання нею заяви про призначення пенсії). Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
 • Пенсія по інвалідності призначається  з  дня  встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
 • Пенсія у зв'язку з втратою  годувальника  призначається  з
  дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про
  призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня
  смерті годувальника.  
 •  Переведення  з одного виду пенсії на  інший  провадиться  з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
 • Перерахунок  пенсії з урахуванням набутого особою страхового стажу та заробітку провадиться  в  такі  строки:       

 -  з  першого числа місяця,  в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами  подано  ним до  15  числа включно;

 -  з першого числа наступного місяця,  якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

 • Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до Закону.

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсій за її вибором.

Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (за наявності права на її призначення) органами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» органами праці та соціального захисту населення.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення, пенсіонери зовов’язані повідомляти органи, що призначають і виплачують пенсію.

 

Перелік документів, необхідних для призначення

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ :

 • Заява за встановленим зразком;

 • Паспорт (інший документ, що засвідчує особу, її місце проживання (реєстрації) та вік;

 • Довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера (або відповідна відмітка в паспорті для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера);

 • Документи про стаж (ними можуть бути: трудова книжка; диплом (в разі навчання за денною формою); військовий квиток; довідки, видані за місцем роботи, служби, навчання або архівними установами; свідоцтва про народження дітей для жінок, які не працювали і здійснювали догляд за дітьми до 3-річного віку; документи, що підтверджують здійснення догляду за інвалідом І групи, дитиною-інвалідом або престарілим; документи, що підтверджують періоди здійснення особою підприємницької діяльності та ін.). Починаючи з 01.01.2004 страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

 • Довідка про заробітну плату за 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, до 01.07.2000 (за бажанням заявника до 01.01.2016);

 • Документи, що засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, члена сім’ї загиблого, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Почесного донора України (СРСР), жертви нацистських переслідувань, документи про визнання особи реабілітованою та інші).

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ  - КРІМ ВИЩЕПЕРЕЛІЧЕНИХ ДОДАТКОВО НАДАЮТЬСЯ:

 • Виписка з акта огляду у МСЕК (надходить до органу ПФУ від МСЕК);

 • Для військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана військовим комісаріатом, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, надається довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

ПЕНСІЇ У ЗВЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА :

 • Заява, паспорт,  свідоцтво про народження особи, якій призначається пенсія;.

 • Свідоцтво про смерть померлого годувальника (рішення суду про визнання його безвісті відсутнім);

 • Довідка про склад сім’ї померлого годувальника та документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

 • Документи про присвоєння ідентифікаційного номера, про стаж померлого годувальника та його заробітну плату за 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, до 01.07.2000;

 • Довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, про навчання дітей (у віці від 18 до 23 років) за денною формою (крім дітей круглих сиріт);

 • Документ, що член сім’ї померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення ним 8 років;

 • Документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування;

 • В разі втрати годувальника – військовослужбовця строкової служби надається довідка військкомату з зазначенням дати і причини смерті. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби – довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ ТА ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ  додатково надаються:

 • уточнююча довідка з підприємства, організації або їх правонаступника про характер виконуваної роботи; 

 • довідка про періоди перебування у відпустках без збереження заробітної плати та у відпустках по догляду за дитиною до 3-х, 6-ти років;

 • для осіб, які працювали на роботах за Списками № 1 і № 2 – накази про результати атестації робочих місць з переліком атестованих посад.

 

ГУ ПФУ в Чернівецькій області, 2015 р.