Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
    На головну   |   Контакти   |    Мапа сайту         

    Вівторок, 19 червня, 2018 року

збільшити розмір шрифта 100% розмір шрифта зменшити розмір шрифта         Поставити запитання  |  Залишити відгуки або пропозиції 

Актуальні запитання
Особа одержує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про державну службу”, працює на науковій посаді. Чи буде відноситись дана робота до інших посад?
Які документи мають надавати працюючі особи для уточнення характеру та періоду роботи після 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, станом на 1 квітня 2015 року працює за договором цивільно-правового характеру (має право на індексацію пенсії). Розмір призначеної пенсії становить 1400 грн., розмір пенсії з індексацією – 1579,36 грн., тобто більше ніж 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Як буде виплачуватись у даному випадку пенсія?
Гр. М. отримує пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та продовжує працювати на посаді державного службовця. У липні 2015 року набуде право на перерахунок пенсії відповідно до ч.4 ст.42 зазначеного закону. Чи матиме право особа на перерахунок пенсії?
Пенсіонер з 01.04.2014 працює на посаді державного службовця. З 28.04.2014 увільнений від роботи в зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на особливий період, але не більше одного року. Чи буде припинено виплату пенсії з 01.04.2015 ?
Пенсіонер є інвалідом ІІ групи і працює на посаді, що відноситься до державної служби в органах доходів і зборів.
Громадянину С., 1945 року народження, призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника за померлу дружину відповідно до Закону України “Про державну службу”. Працює на посаді журналіста комунального засобу масової інформації. В якому розмірі буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Змінено редакцію частини третьої статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.
Чи слід вважати працюючим пенсіонера, який перебуває на обліку в службі зайнятості з виплатою чи без виплати допомоги по безробіттю?
В якому порядку буде проводитись сплата податку на доходи фізичних осіб і військового збору по пенсіях працюючих пенсіонерів з 1 квітня 2015 року?
Особа отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в розмірі 1600 грн. В якому розмірі буде виплачуватись пенсія з 1 квітня 2015 року в період роботи приватним підприємцем?
Особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Як з 01.04.2015 буде проводитися їй виплата в період роботи юристом у приватній фірмі?
Особі призначено пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, вона працює на посаді державного службовця. Чи буде припинено виплату пенсії, у зв’язку зі змінами, внесеними до законодавства з 1 квітня 2015 року?
З квітня 2011 року особа отримує пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”. По даний час продовжує працювати на науковій посаді на умовах контракту. Як буде виплачуватися пенсія з 1 квітня 2015 року?
Пенсіонер працює на умовах цивільно-правового договору. Чи буде виплачуватися пенсія у період отримання доходу за виконану роботу?
Чи виплачується пенсія, призначена відповідно до Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», у період роботи на посаді журналіста державного/комунального засобу масової інформації.
З яких строків поновлюється виплата пенсії після звільнення з роботи або змінюється порядок її виплати після звільнення з посади.
Який порядок здійснення перерахунку пенсії з урахуванням стажу, набутого після її призначення. Чи залежить це від перерв у роботі?
Який розмір підвищення встановлено для членів сімей загиблих військовослужбовців?
Чи враховується в подвійному розмірі період перебування у відпустці по догляду за малолітньою дитиною до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, за умови, якщо весь час працюю медичною сестрою в інфекційному відділенні?
В 2002-2006 роках я навчався, в 2007-2008 роках проходив військову службу. Чи будуть зараховані ці періоди до страхового стажу?
Чи можливо призначити пенсію жінці у зв’язку з втратою годувальника, якщо на день смерті чоловіка вона була з ним розлучена, однак здійснює догляд за спільною дитиною, якій ще не виповнилося 8 років?
Мій чоловік отримував пенсію за віком до дня смерті ( до 2014р.).Чи обов’язково в разі переходу на пенсію у зв’язку з втратою годувальника подавати довідки про його заробітну плату?
Я безробітний, перебуваю на обліку в службі зайнятості. Чи зарахують мені цей період до страхового стажу при призначенні пенсії?
Я втратила обох батьків і залишилась круглою сиротою. В 2013 році я закінчила навчання в університеті. Нещодавно мені виповнилось 22 роки. Чи маю я право на одержання пенсії по втраті годувальника і до якого віку.
Чи зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії період догляду за інвалідом або престарілою особою
Чи мають право на пенсію в разі втрати годувальника усиновлені діти, пасинок і падчерка та чи зберігається право на отримання пенсії в разі втрати годувальника за неповнолітніми дітьми в разі їх подальшого усиновлення ?
Чи можна працювати за сумісництвом вчителем в школі та одночасно отримувати пенсію за вислугу років?
Чи зараховується до стажу період перебування в центрі зайнятості?
Чи потрібно для призначення одноразової грошової допомоги звільнятися з посади вчителя, яка дає право на цю допомогу?


ТРК Буковина

Пенсійне забезпечення / Порядок подання і оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій / Науковці

Порядок подання і оформлення документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії науковим працівникам

При призначенні (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" необхідно надавати довідки, передбачені Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 10-3.

 

1.Для призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" подаються такі документи:

а) заява про призначення (перерахунок) пенсії за формою згідно із додатком 4 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за N 1566/11846 (далі - Порядок подання документів N 22-1);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

в) документи про стаж, що визначені Порядком подання документів N 22-1, та довідка про підтвердження стажу наукової роботи підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації або їх правонаступників (далі - довідка).

За відсутності правонаступника довідку надає орган державної влади, або Національна академія наук України, або національні галузеві академії наук, до сфери управління яких належали підприємство, установа, організація або до компетенції яких належать відповідні напрями наукової (науково-технічної) діяльності.

Довідка надається:

для наукових працівників за формою згідно з додатком 1 до цього Переліку;

для науково-педагогічних працівників за формою згідно з додатком 2 до цього Переліку;

для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - за формою згідно з додатком 3 до цього Переліку;

г) довідка про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника (додатки 4, 5);

ґ) диплом про вищу освіту;

д) диплом про присудження наукового ступеня - для осіб, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь;

е) документи про місце проживання (реєстрації) особи.

2.До заяви про призначення пенсії по інвалідності, крім документів, передбачених пунктом 1 цього Переліку, управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - орган, що призначає пенсію) додає одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) виписку з акта огляду МСЕК.

3. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, окрім документів, передбачених підпунктами "а", "б" і "е" пункту 1 цього Переліку, та документів померлого годувальника, передбачених підпунктами "б" - "д" пункту 1 цього Переліку, надаються також такі документи:

а) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

б) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

в) документи про вік померлого годувальника при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;

г) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), навчаються за денною формою навчання;

ґ) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дідусь, бабуся, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

д) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. Для осіб, які визнані інвалідами з дитинства після досягнення 18-річного віку, додається висновок МСЕК про час настання інвалідності.

4. До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням наукового стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, надаються документи, передбачені підпунктами "в", "г" пункту 1 цього Переліку.

5. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред'явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом, який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.

До заяви:

опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду;

батьків-вихователів додається угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

патронатного вихователя додається копія договору про патронат.

6. Довідка про заробітну плату (дохід) за основним місцем роботи наукового (науково-педагогічного) працівника надається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працював померлий годувальник або особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій, архівними установами.

У випадках, коли архівні установи не мають можливості видати довідку за встановленою формою з розшифровкою виплачених сум за видами заробітку, вони можуть видавати довідки, що відповідають даним, наявним в архівних фондах, без додержання цієї форми.

7. Для визначення різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, надаються документи, передбачені підпунктами "б" і "в" пункту 7 Порядку подання документів N 22-1.

8. Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, визначення переліку документів, що подаються для призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку, для встановлення до пенсії надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень, документів, які засвідчують родинні стосунки, місце проживання, перебування на утриманні та здійснення догляду, порядок виплати пенсії у разі виїзду за кордон, смерті пенсіонера, поновлення виплати раніше призначеної пенсії визначаються відповідно до Порядку подання документів N 22-1.


Форми довідок згідно з додатками до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 10-3

ДОВІДКА

про підтвердження стажу наукової роботи

Завантажити бланк довідки

ДОВІДКА

про підтвердження стажу науково-педагогічної роботи

Завантажити бланк довідки

ДОВІДКА

про підтвердження стажу наукової роботи для призначення пенсії особам, які мають науковий ступінь і працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь

Завантажити бланк довідки

ДОВІДКА

про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", що подається для призначення/перерахунку пенсії

Завантажити бланк довідки

ДОВІДКА

про заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації для призначення/перерахунку пенсії відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Завантажити бланк довідки

 

ГУ ПФУ в Чернівецькій області, 2012 р.