Meню

 

Запобігання проявам корупції

 

 

Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції | Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції

 

Звіт про виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків

в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

за 9 місяців  2017 року

Важливим напрямком діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області є виявлення, усунення та мінімізація корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушень, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів.

На виконання наказу Пенсійного фонду України №79 від 25.04.2017 “Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік” Головним управлінням розроблено, схвалено рішенням колегії від 13.07.2017 №8-5 та впроваджено в дію наказом Головного управління від 14.07.2017 №296 План заходів щодо усунення корупційних ризиків на 2017 рік в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Відповідальність за виконання заходів покладено на першого заступника, заступників начальника Головного управління та керівників структурних підрозділів Головного управління (відповідно до напрямків роботи). 

Роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції  є одним із пріоритетних напрямків роботи, спрямована на забезпечення належного рівня знань та єдиної практики застосування  антикорупційного законодавства. Так, протягом січня-вересня поточного року в Головному управлінні проведено 215 семінарів, нарад, лекцій (в тому числі надано 72 консультації з розглядом конкретних ситуацій, які можуть виникнути у працівників Головного управління). З метою формування  світогляду неприйняття корупції в засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса, в мережі Інтернет) оприлюднено 235 публікацій (роз’яснень, коментарів тощо).

Важливим питанням є запобігання виникненню та врегулювання конфлікту інтересів, в тому числі при прийнятті рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Фонду області та членів їх сімей. З метою уникнення відповідних корупційних ризиків, в Головному управлінні Пенсійного фонду в Чернівецькій області  систематично здійснюється моніторинг  таких рішень з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Протягом 9 місяців 2017 року в органах Фонду в області не зафіксовано випадків виникнення конфлікту інтересів.

В Головному управлінні діє механізм багатоступеневого внутрішнього контролю за опрацюванням пенсійної документації, зокрема, починаючи з прийому громадян, та закінчуючи контролем щодо нарахування пенсійних виплат.  Всі без виключення пенсії, які призначені, перераховані  районними управліннями (відділами) обслуговування громадян проходять перевірку у відділі контролю за призначенням та перерахунками пенсій управління з координації та контролю за виплатою пенсій Головного управління.  Таким чином, даний вид контролю мінімізує шанси на неправомірне призначення чи перерахунок пенсії, в тому числі і врегулювання конфлікту інтересів в частині застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчинення нею певних дій чи прийняття рішень.

У поточному році сектором з питань запобігання та виявлення корупції  управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю Головного управління  проведено дослідження стану роботи по дотриманню антикорупційного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України в Новоселицькому районів, управлінні обслуговування громадян по м.Чернівці,  Заставнівському, Сторожинецькому та Глибоцькому управліннях обслуговування громадян Головного управління. У результаті перевірки встановлено, що робота зазначених управлінь відповідає нормам антикорупційного законодавства.

З метою мінімізації та усунення ризиків недодержання державними службовцями антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції, здійснено перевірку стану подання 571  щорічної електронної декларації, 70 декларацій перед звільненням та 126 декларацій після звільнення осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2016 році. За результатами перевірки встановлено 51 факт неподання та 3 факти несвоєчасного подання електронних декларацій особами, що звільнились. Про зазначені факти повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному законодавством порядку.

Щоквартально проводиться перевірка всіх державних службовців Головного управління за допомогою програмного забезпечення ВЕБ-СОК на предмет дотримання норм статті 25 Закону №1700-VІI  щодо обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. В результаті проведених перевірок у І, ІІ та ІІІ кварталах поточного року порушень не виявлено.

В місцях прийому громадян структурних підрозділів обслуговування громадян Головного управління розміщені антикорупційні скриньки, що забезпечують право громадян на інформування щодо можливих корупційних проявів посадових осіб органів Пенсійного фонду України в Чернівецькій області. Крім того, на офіційному сайті Головного управління розміщена інформація про законодавство у сфері запобігання та протидії корупції та контактні номери телефонів, на які також можна повідомляти про неправомірні дії державних службовців Пенсійного фонду України.

З метою недопущення порушення антикорупційного законодавства, підвищення якості обслуговування громадян та посилення контролю за діяльністю спеціалістів Головного управління, службові приміщення, в яких безпосередньо здійснюється прийом громадян облаштовано системами відео спостереження з можливістю віддаленого доступу та контролю з боку посадових осіб (із забезпеченням права осіб, що звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя).

Стан виконання вимог Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» в органах Пенсійного фонду України в Чернівецькій області 15.06.2017 розглянуто на засіданні колегії при начальнику Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

В загальному, проведення організаційно-управлінських заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах Пенсійного фонду України в області дозволило забезпечити неухильне дотримання законодавчих вимог та спеціальних обмежень всіма державними службовцями.

 

Начальник  управління  внутрішнього аудиту 

та фінансового контролю                                                                                                                      Т.М.Поштар

 


Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за І півріччя 2017 року.


Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за І квартал 2017 року.


Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Головному та підвідомчих управліннях Пенсійного фонду України в Чернівецькій області за  2016 рік.